Wendes Artilleriregementes musikkår

Musiken vid Wendes – kort historik

Wendes Artilleriregemente kom till Kristianstad 1794 och dess första harmonikår sattes upp 1802. Kåren hade sin storhetstid omkring sekelskiftet 1900 och höjdpunkten var när man fick representera Sverige under en USA-turné 1909. I och med 1925 års försvarsordning var kårens dagar räknade och den 4 oktober 1927 avtackades kåren vid en parad på Stora Torg i Kristianstad.

”Nya Wendes Artilleriregementes musikkår”

Regnet strilade ner den 30 juni 2000 när Hemvärnets musikkår wendesKristianstad deltog i ceremonierna vid Wendes Artilleriregementes nedläggning. Kanske var det då idén föddes att återupprätta den 1927 upplösta Wendes Musikkår.

Med stöd av bland annat Wendistföreningen och Wendes
militärhistoriska förening kunde Wendes Artilleriregementes Musikkår nybildas 2001. Kåren verkar inom ramen för hemvärnsmusikkårens verksamhet och för vidare de militärmusikaliska traditioner som förknippas med Wendes. Den uppträder i tidstrogen uniformering m/Ä och spelar musik ur den gamla Wendeskårens notarkiv. Även instrumentbesättningen är den dåtida.

Kommentarer inaktiverade.