Vision och övergripande mål

Hemvärnets musikkår Kristianstad arbetade för några år sedan fram och antog en vision för musikkårens långsiktiga utveckling.

Syftet var att skapa en samlad strategi utifrån sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar.

Visionen är tänkt att utgöra en programförklaring av musikkårens verksamhet som tydliggör vår funktion, vilka vi är och vilken syn vi har på framtiden.

Den är genomgående formulerad i presens, det vill säga som medlemmarna, publiken och samhället betraktar musikkåren vid en tänkt tidpunkt 5-10 år framåt i tiden.

Kommentarer inaktiverade.